Kuruluş

Başakşehir İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği (BİHADER)

Başakşehir İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği (BİHADER) kuruldu. Kırk kişilik bir kurucular kuruluyla dernekler müdürlüğüne başvuran ve ilk toplantısını yapan BİHADER ilk kongresini yapmak için çalışmalara başladı.

 Başta İmam Hatip Okulları ve diğer eğitim ve öğretim kademesindeki öğrenci ve mezunlar arasında karşılıklı yardım ve dayanışmayı sağlamak ; sosyal ; kültürel ; ekonomik yönde çalışmalar ve araştırmalar yapmak için kurulan BİHADER ; eğitim sorunlarının çözümünde de etkin rol almayı hedefliyor.Başakşehir ;de yaşayan ve oldukça geniş bir sosyal temsili olan kişiler tarafından kurulan BİHADER ;in ilk başkanı Başakşehirlilerin yakından tanıdığı Ecz. Kamber Çal.

BİHADER ‘in İlk yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor;

Kamber Çal (Yönetim Kurulu Başkanı)

Mehmet Sevgin (Başkan Yardımcısı)

Şerafettin DilaverMehmet Fındıkçı

Yunus TekgöçenAli Akkaya

Veysel DemirciMaruf Üdürgücü

Ömer ÖzkanSümeyye Özkul

İsmail Hakkı KarahanAhmet Yeşilyurt

Yaşar DemirbaşZeliha Gümüş

BİHADER ;in ilk tanışma toplantısında konuşan Kamber ÇAL; “Bir imam hatipli olarak mensubu olduğum okulların ülkemiz ; gönül coğrafyamız hatta insanlık ve dünya için ne kadar önemli olduğunu son 12 yılda bir kez daha gördük. Bunu söylerken amacım imam hatipcilik yapmak değil. Ülkemizin tüm eğitim kurumları elbette son derece önemli görevler ifa ediyorlar. Biz sivil toplum örgütlenmelerinin eğitime sağlayacağı büyük katkıları bildiğimiz ve gördüğümüz için ilçemizdeki tüm eğitim ortamına katkı sağlamak istiyoruz. Başakşehirimizde imam hatip okullarından mezun olmuş arkadaşlarımızın rafine birikimini öncelikle yakın zamanda sayısı 14 ;e ulaşacak imam hatip okulları ve tüm eğitimin emrine sunmak istiyoruz. Hepinizin bildiği gibi eğitim devlet işi değil. Bir GÖNÜL işi. Öğretmeniyle ; okul aile birliğiyle ; mezunu ve mensubuyla hep birlikte olursak daha kaliteli bir eğitim ortamı ve eğitim olur.”Toplantıda söz alan kurucular ise BİHADER ;inkağıt üstünde kurulmuş bir dernek olmayacağını ve yakın zamanda yaptığı çalışmalarla eğitime büyük katkı sağlayacağını ifade ettiler.

İşte Bihader ‘in Öne Çıkan 10 Amacı:

1. Bihader ; tüm çalışmalarında her türlü ayrımcılığa karşı çıkar ve bu doğrultuda çalışmalar yapar

2. İnsanlığı ve toplumu ilgilendiren bütün alanlarda gönül çalışmaları yapar3.    Uluslararası sosyal ve kültürel faaliyetler ; yurt dışındaki dernek veya kuruluşlarla ortak proje çalışmaları gerçekleştirebilir

4. Ulusal ve uluslararası kurs ; panel ; seminer ; konferans ve benzeri toplantılar tertip eder

5. Öğrencilere ayni ve nakdi yardım ; burs ; münferiden veya ortaklaşa yurtlar inşa edebilir ve işletir

6. Spor ve sportif faaliyetler yapabilir ; spor alanları tesis edilmesi ve kendine bağlı kulüpler kurabilir

7. Fuarlar ; kermesler ; şölenler ; geziler ; sergiler ; turizm ve seyahat organizasyonları ; konserler ; tiyatrolar ; piyesler ve benzeri sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyebilir

8. Çocuklar ; gençler ; kadınlar ; engelliler ; dezavantajlı gruplar ; yaşlılar ; düşkün ve dar gelirlilerin durumlarını iyileştirmek amacıyla ekonomik ve sosyal her türlü faaliyetlerde bulunabilir

9. Toplumsal meselelerle ilgili alanlarda bilgi üretir ; analizler yapar ; stratejiler geliştirir; ülke kaynakları ve insanlığın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak projeler üretir; bu projeleri hayata geçirmek için her türlü faaliyette bulunabilir ;

10. Uluslar arası ilişkiler ; insan hakları ; demokrasi ; barış ve iyi yönetişim ; çevre ; doğa ; hayvan hakları ; sağlık ; eğitim ve mesleki eğitim ; tarihi ve kültürel miras ; bilim ; teknoloji ve sanayi ; medya ve iletişim ; edebiyat ; felsefe ; kültür sanat ve müzik alanları ile her türlü alanda AR-GE çalışması yapabilir.